Peruutukset

14 päivän peruuttamisaika lasketaan palvelusopimuksen tekemisestä.

Palvelun suorittaminen voidaan aloittaa vahvistuksen toimittamisen jälkeen ennen peruuttamisajan päättymistä, jos kuluttaja on tehnyt tätä koskevan nimenomaisen pyynnön.

Peruuttamisoikeutta voi kuitenkin käyttää, vaikka palvelun suorittaminen olisi kuluttajan pyynnöstä aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä.

  • Jos palvelun suorittaminen on peruuttamisaikana aloitettu ja se peruutetaan, kuluttajan on maksettava elinkeinonharjoittajalle sopimukseen kuuluvista suorituksista kohtuullinen korvaus, joka lasketaan suhteellisena osuutena sopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta.
  • Jos elinkeinonharjoittaja on peruuttamisaikana aloittanut sopimukseen perustuvat suoritukset ilman kuluttajan nimenomaista pyyntöä tai kuluttajalle ei ole kerrottu asiasta, kuluttajalla ei ole maksuvelvollisuutta peruuttamisaikana kokonaan tai osittain suoritetusta palvelusta.

Peruuttamisaika pitenee, jos yritys ei ole kertonut kuluttajalle ennakkotiedoissa peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, määräajoista ja menettelyistä. Peruuttamisajan piteneminen

Peruuttamisoikeutta ei ole muun muassa silloin, kun palvelu on kokonaan suoritettu kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä ja kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta.

Esimerkiksi ikkunoiden pesua tai huoneiston remonttia koskevalla sopimuksella ei ole peruuttamisoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu kuluttajan nimenomaisen pyynnön johdosta ja kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta.

Kotimyyntikaupan peruuttamisilmoitus

Kuluttaja voi peruuttaa kaupan syytä ilmoittamatta. Pelkkää tavaran palauttamista ei kuitenkaan enää pidetä riittävänä, vaan peruuttamisesta tulee ilmoittaa myyjälle peruuttamislomakkeella tai muulla tavalla kuten sähköpostitse.

  • Myyjän vastuulla on antaa kuluttajalle peruuttamislomake ja muu ohjeistus kaupan peruuttamisesta ennen sopimuksen tekoa ennakkotietojen yhteydessä.
  • Kuluttajan vastuulla on tarvittaessa osoittaa, että peruuttamisilmoitus on tehty.

Peruuttamisajan piteneminen

Jos kuluttajalle ei ole annettu ennakkotietojen yhteydessä tietoja peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, määräajoista ja menettelyistä, peruuttamisaika päättyy 12 kuukauden kuluttua normaalin peruuttamisajan päättymisestä. Jos yritys korjaa puutteelliset tiedot, peruuttamisaika päättyy 14 päivän kuluttua päivästä, jolloin kuluttaja sai korjatut tiedot.

Peruuttaminen peruuttamisajan jälkeen tai peruuttamisoikeuden puuttuessa

Lähtökohtaisesti sopimukset sitovat kumpaakin osapuolta. Jos peruuttamisoikeutta ei ole tai se on kulunut umpeen, ja ostaja rikkoo sopimuksen peruuttamalla tavaran tai palvelun tilauksen ennen sen luovutusta, myyjällä ei ole kuitenkaan oikeutta pysyä sopimuksessa ja vaatia kauppahinnan maksamista. Sen sijaan myyjällä on oikeus korvaukseen hänelle aiheutuneesta vahingosta.

  • Kysy lisää:

Suomen Öljylämmitys